دوستان خواهش میکنم نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را  درخصوص وبلاگ در قسمت نظرات این مطلب با ما در میان بگذارید

 با تشکر

+ نوشته شده در  ساعت 11:34  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ 

+ نوشته شده در  ساعت 9:45  توسط کامران  | 

+ نوشته شده در  ساعت 14:31  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ساعت 10:49  توسط کامران  | 

دانلود فیلم 

+ نوشته شده در  ساعت 10:47  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ساعت 10:25  توسط کامران  | 

+ نوشته شده در  ساعت 10:16  توسط کامران  | 

 

نت آهنگ سلام برای سه تار

1-س سل لا سل فا می-س سل لا سلف سل   2بار  فا همایون

2-س سل لا سل لاسل -فا فا سل فا سل فا      2 بار

3-س سل لا سل لا سل لالا سی(بمل) لاسی لا دو سی(کرن) دوسی ردو ردو می ر می ر فا می فامی(فا همایون)

4-سل سل سل سل سلف فا سل فا فامی میر 3 بار

5-میر میر میر 

6-ررسل سل ررر سل سل 2بار

7-ر می(اتصال)فانی فا می فامی 2بار

8-ر می فا سل لا سی دو        همگی با اشاره اجرا شود یک بار

9- دو دو دو دو سی لا سل    لا لاسی لا سل فا سل  (دو دست باز )(سی بمل) لا بکار             3 بار

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 10:55  توسط کامران  | 

نت آهنگ ترکیشش بیلی قسی

 

می فا -می فا- می فا- می فا- سلف سل  می بکار

لاس فامی فاسلف سل

سل لا س لا سل س سل سل فا می

فاسلف سلف فا می میر میر میر

 


برچسب‌ها: نت آهنگ های ترکی, نت آهنگ های قشفایی, نت ترکی, نت آهنگ های موسقی قشقایی
+ نوشته شده در  ساعت 18:6  توسط کامران  | 

نت آهنگ ترکی ائلچه بیلر برای ستار

 

سلام دوستان

 

متوجه هستید که به طور کل موسقی قشقایی به صورت نت نیست و بر اساس تجربی و گوشی یاد گرفته می شود پس باید این عذز از ما قبول کنید ممنون

با تشکر  کامران رستگار

ررر سل رمی ر دو ررر سل ر (2 بار)

فا سل لا لا- لا دو لا- لا دو لا لا

فا سل لا لا  -   لا لا لا -     لالاس لاس لاس فا              ( لا کرن)

رلالالا -لالالا-لالاس لاس لاس فا       (لا کرن)

لاس فا می فا سل سل فامی میر میر میر 

فاس فامی فاس فامی -س س -فافا -می           (می بکار)

فاس فاس فامی فا سل سل فامی میر میر میر

 

 


برچسب‌ها: نت آهنگ های ترکی, نت آهنگ های قشفایی, نت ترکی, نت آهنگ های موسقی قشقایی
+ نوشته شده در  ساعت 18:0  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ساعت 0:23  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ساعت 22:14  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور
+ نوشته شده در  ساعت 22:4  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 22:2  توسط کامران  | 


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور
+ نوشته شده در  ساعت 21:31  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ

+ نوشته شده در  ساعت 15:29  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 20:25  توسط کامران  | 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 20:22  توسط کامران  | 

 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 11:30  توسط کامران  | 

 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 11:0  توسط کامران  | 

 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 10:56  توسط کامران  | 

 

 

دانلود آهنگ


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 22:26  توسط کامران  | 

عکس های از ایل قشقایی

سلام دوستان برای دیدن تصاویر از قسمت پیوند های وبلاگ گزینه  (تصاویر قشقایی ) را کلیک کنید


برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 21:8  توسط کامران  | 

آهنگ لیله از کهندل پور
برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 15:54  توسط کامران  | 

اینجا کلیک کنید
برچسب‌ها: ترکی قشقایی, عکس قشقایی, آهنگ های قشقایی, طهمورس جهانگیری, فرود گرگین پور, ماذون قشقایی, باغ ارم
+ نوشته شده در  ساعت 10:33  توسط کامران  | 

اینجا  کلیک کنید
+ نوشته شده در  ساعت 10:14  توسط کامران  | 

اینجا لیک کنید
+ نوشته شده در  ساعت 10:3  توسط کامران  | 

اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده در  ساعت 9:59  توسط کامران  | 

اینجا کلیک کنید
+ نوشته شده در  ساعت 9:53  توسط کامران  | 

اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  ساعت 9:52  توسط کامران  |